Dentalni program "Bolji osmijeh" – terapija s implantatima

Pacijentu će se učiniti dijagnostički CT snimak obje čeljusti da bi se mogla predložiti individualizirana implanto-protetska terapija.

CT snimak analizirati će protetičar i oralni kirurg te će procijeniti optimalnu vrstu terapije za pacijenta.

Ukoliko se pacijent odluči započeti sa predloženom terapijom na iznos cjelokupne terapije obračunati će mu se popust od 10% predviđen paketom.

Broj dana za izvršenje medicinske usluge

 • Za izvođenje CT snimka dovoljno je 15 minuta a za očitavanje istog potrebna je isto otprilike 15 minuta. Dakle pacijent u jednom danu dobiva vrstu terapije na uvid te njezino trajanje i cijenu.
 • Ukoliko pacijent odluči započeti sa implanto protetskom obradom, trajanje terapije ovisiti će o njegovoj dijagnozi te posljedično vrsti protetskog rješenja. 

Cijena usluge

540,00 kn tj., 72,00 € + 10% popusta na cjelokupnu implanto-protetsku terapiju 

Priprema za zahvat

 • Implanto-protetska terapija uključuje u svojoj prvoj fazi eventualna vađenja zuba, pripremu privremenog protetskog nadomjestka te nakon tri do četiri mjeseca, ovisno o situaciji, stavljanje implantata.
 • Tijekom prvog pregleda odbrani doktor dentalne medicine i protetičar popričati će sa pacijentom o njegovoj anamnezi te ga savjetovati o eventualnim koracima koje bi trebao poduzeti prije podvrgavanja gore navedenim zahvatima. 

Davatelj usluge

Poliklinika Rident

Osoba za kontakt

Livia Androić

Tel: 091 2648 914

E: livia.srdoc@rident.hr


PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin