Dom zdravlja Primorsko - goranske županije

Dom zdravlja Primorsko - goranske županije

Mrežna stranica

http://domzdravlja-pgz.hr/

Kontakt info

Krešimirova 52a, Rijeka

Tel: +385 51 666 000

Fax: +385 51 337 405

Radno vrijeme

07:30-15:30

Osoba za kontakt

Ravnatelj:

doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med.

O nama

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko –goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina). Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko)

Dom zdravlja zapošljava 621 djelatnika (a od toga više od 450 zdravstvenih djelatnika).

Djelatnosti

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku. Osim ovih djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge koje spadaju u djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija,kirurgija,oralna kirurgija,dentalna protetika,ortodoncija. Također Dom zdravlja ima hemodijalizu , stacionar (14 kreveta ugovorena sa HZZO-om-M.Lošinj) te 3 mobilna tima palijativne skrbi.

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.