Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Sveučilište u Rijeci

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Mrežna stranica

www.fthm.uniri.hr

Kontakt info

Primorska 42, p.p. 97, Opatija

Tel. centrala: +385 51 294 700

Fax: +385 51 292 945

Web: www.fthm.uniri.hr

E-mail: dekanat@fthm.hr

IBAN: HR 132360000-1101496052

OIB: 85799845149

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak 

Osoba za kontakt

Prof. dr. sc. Milena Peršić

• pomoćnica Dekana za programe cjeloživotnog učenja

E mail: milena.persic@fthm.hr

O nama

Fakultet je osnovan 1960. godine i sustavno djeluje u Opatiji kao jedina visokoškolska sveučilišna institucija za obrazovanje u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja u Republici  Hrvatskoj koja nudi sve oblike obrazovanja na razini preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija. Od strane UNWTO-a je uvršten među120 vodećih obrazovnih institucija u svijetu koje doprinose inovativnom razvoju turizma. Osim visokoškolskog obrazovanja, Fakultet nudi i različite oblike programa cjeloživotnog učenja.

Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, te u srodnim znanstvenim disciplinama provodi se u zemlji te kroz EU projekte. Fakultet ima tradiciju u organiziranju tri tradicionalne znanstvene konferencije, a od 1995. godine izdaje indeksirani znanstveni časopis „Tourism and Hospitality Management“. U nastavni proces su uključena 23 redovita i 9 izvanrednih profesora, 19 docenata i 35 suradnika, te prateće stručne službe. Fakultet je dobitnih niza nagrada i priznanja (SECAM international, Anton Štifanić, AHLEI …) a u procesu je dobivanja certifikata za kvalitetu.

Djelatnosti

Visoko obrazovanje, znanstveno-istraživački i stručni rad te poslovno savjetovanje u područje turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja.

Dodatne informacije

Na Fakultetu je ustrojen poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij ZDRAVSTVENI TURIZAM, koji se izvodi u suradnji s Medicinskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te uz podršku Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva RH, Thalassotherapie Opatija.

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.