Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Mrežna stranica

www.medri.uniri.hr

Kontakt info

Medicinski fakultet u Rijeci

Braće Branchetta 20, Rijeka

Tel: + 385 51 651 111

Fax: + 385 51 675 806

E mail: dekanat@medri.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak 8:00-16:00

Osoba za kontakt

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača

Zavod za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Braće Branchetta 20, Rijeka

E mail: zlatko.trobonjaca@uniri.hr

O nama

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1955. godine i u proteklih je šest desetljeća izrastao u visokoškolsku i znanstvenu ustanovu zavidnog ugleda u Hrvatskoj i u inozemstvu, od višestruke važnosti za ovu regiju kao i za cijelu našu Domovinu.

Na Medicinskom fakultetu se usporedno obavlja i razvija obrazovna, stručna i znanstveno-istraživačka aktivnost. S ponosom možemo istaknuti kako naši studenti tijekom studija stječu integrirano predmetno znanje, vještine i kompetencije za svoju buduću radnu aktivnost, sposobnost samostalne i kritičke procjene znanja, rješavanja specifičnih pitanja, bavljenja razvojnim i znanstvenim radom, uz poštivanje visokih etičkih standarda. Osim zbog kvalitete obrazovnog procesa i ugodnog okruženja za učenje, studiranje u Rijeci predstavlja zadovoljstvo zbog brojnih sportskih i društvenih aktivosti studentske organizacije kao i zbog ugodnog mediteranskog i srednjeevropskog okruženja koje nudi naš grad.

Stoga Vas pozivamo da posjetite naš Fakultet, upoznate se s mogućnostima koje nudimo, te da za studiranje izaberete neki od naših studijskih programa. Isto tako poziv upućujemo i svima koji su zainteresirani za uspostavu zajedničke suradnje na nekom od znanstveno-istraživačkih ili tehnoloških projekata koji se provode na našem Fakutetu.

Djelatnosti

Medicinski fakultet u Rijeci u dodiplomskoj nastavi ima tri sveučilišna studija. To su studij medicine, studij dentalne medicine te studij sanitarnog inženjerstva.

Uz sveučilišne studije Fakultet danas većinski sudjeluje u nastavi pet struImage titlečnih dodiplomskih studija koji se održavaju na Fakultetu zdravstvenih studija. To su studij sestrinstva, studij fizioterapije, studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, studij medicinske radiologije te studij primaljstva.Znanstvena djelatnost ogleda se kroz niz znanstvenih projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te niz međunarodnih projekata. Neki od tih projekata ocijenjeni su vrlo visoko i polučili su značajne rezultate.Međunarodna znanstvena suradnja, posebice putem projekata, vrlo je intenzivna. Takvim se projektima osiguravaju značajna sredstva za nabavku suvremene opreme kao i za izobrazbu znanstvenika koja se odvija kroz dva doktorska studija: Poslijediplomski sveučilišni studij „Biomedicina“ te poslijediplomski sveučilišni studij „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ koji godišnje primaju po 30 pristupnika.

Pored toga Fakultet organizira i 15 poslijediplomskih specijalističkih studija od kojih je većina obvezni dio školovanja u sklopu kliničkih specijalizacija.

Od stručnog rada Fakultet pruža dijagnostičke usluge iz područja patološke anatomije i patohistologije, tj. usluge određivanja strukture i ultrastrukture različitih organa i tkiva u procesu dijagnostike bolesnog stanja. Pored toga, pružaju se usluge molekularne dijagnostike poremećaja, histološkim, imunološkim, molekularnobiološkim i drugim tehnikama te metodama klasične i molekularne citogenetike. Djelatnosti Fakulteta uključuju i laboratorijsko određivanje sastava tjelesnih tekućina, kao i određivanje kemijskih i bioloških etioloških čimbenika u nastanku bolesti (toksikologija, mikrobiologija i parazitologija).

Fakultet nudi metode i tehnike, potrebne za suvremeno obavljanje stručnih zadataka unutar forenzičkih znanosti, kao i mogućnosti sudskih vještačenja i ekspertiza iz znanstvenog i stručnog područja biomedicine i zdravstva.

Dodatne informacije

Pored nastave u glavnoj zgradi fakulteta nastava se provodi iu nastavnim bazama Medicinskog fakulteta u Rijeci:

-Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka

-Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

-Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

-Klinika za ortopediju Lovran

-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" u Opatiji

-Poliklinika Medico

-Psihijatrijska bolnica Rab

-Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka