Dom zdravlja Primorsko – goranske županije

Logo-Dom-zdravlja
Krešimirova 52a, Rijeka
07:30 - 20:30
Osoba za kontakt:
V.d. ravnatelja: Alen Šimatić, dipl. oec.
Broj zaposlenika: 850

O nama

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Primorsko–goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave Županije. Današnji ustroj Doma zdravlja PGŽ nastao je 2003. godine udruživanjem devet Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko).

VIZIJA ustanove je provoditi primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u razvoju i pružanju vrhunske kvalitete usluge. Svakom korisniku pristupati individualno kako bi pružili iskustvo prilagođeno njegovim zdravstvenim, emocionalnim, društvenim i obiteljskim potrebama.

MISIJA ustanove je unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Primorsko–goranske županije osiguravajući dostupnost preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih zdravstvenih programa.

Djelatnosti

Osnovna djelatnost Doma zdravlja PGŽ je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite kroz:

 • opću / obiteljsku medicinu
 • pedijatriju
 • ginekologiju
 • dentalnu medicinu
 • patronažnu službu
 • medicinu rada
 • zdravstvenu njegu u kući
 • sanitetski prijevoz
 • laboratorijsku dijagnostiku

Uz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Dom zdravlja PGŽ pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite:

 • RTG dijagnostika
 • kardiologija
 • endokrinologija
 • oftalmologija
 • pulmologija
 • urologija
 • psihijatrija
 • fizikalna medicina i rehabilitacija
 • opća kirurgija
 • oralna kirurgija
 • ortodoncija