Epidemiološke i mikrobiološke usluge

 • epidemiološke mjere nadzora i intervencije
 • praćenja i analize zaraznih i nezaraznih bolesti
 • javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost
 • nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće upotrebe
 • kontinuirani monitoring kvalitete zraka
 • preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata

Pružatelj usluge:

Nastavni zavod za javno zdravstvo

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.