Klinički bolnički centar Rijeka

Logo-KBCri
Redovno radno vrijeme: 08:00 -16:00
Objedinjeni hitni bolnički prijam: 00:00 - 24:00
Osoba za kontakt:
Prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med.
Klinika za urologiju, KBC Rijeka
Lokalitet Rijeka:
Krešimirova 42, Rijeka
Lokalitet Sušak:
Ulica Tome Stižića 3, Rijeka
Lokalitet Kantrida:
Istarska ulica 43, Rijeka

O nama

Klinički bolnički centar Rijeka utemeljen je 3. rujna 1984., spajanjem pet bolnica: Opće bolnice “Braće dr. Sobol”, Opće bolnice “Dr. Zdravko Kučić”, Dječje Bolnice Kantrida, Ortopedske bolnice Kraljevica i Kliničke bolnice za plućne bolesti Ičići. Danas je jedan od pet kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj i centralna je bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske. 

Klinički bolnički centar Rijeka je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Fakulteta dentalne medicine i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Također, u okviru partnerskog sporazuma sa Sveučilištem u Rijeci bolnica ostvaruje stručnu suradnju s Logopedskim centrom, Odjelom za fiziku i Centrom za mikro i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci. KBC Rijeka se sastoji od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 samostalnih zavoda, jednog samostalnog odjela i bolničke ljekarne koji djeluju na tri lokaliteta, s ukupno 3456 djelatnika. Vizija nam je objediniti Klinički bolnički centar Rijeka na jednom lokalitetu, što će značajno poboljšati kako uvjete za stručni i znanstveni rad, tako i uvjete boravka u bolnici našim pacijentima.

Djelatnosti

U okviru Kliničkog bolničkog centra djeluju Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, Klinika za dermatovenerologiju, Klinika za pedijatriju, Klinika za ginekologiju i porodništvo, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinika za kirurgiju, Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju, Klinika za neurokirurgiju, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za neurologiju, Klinika za oftalmologiju, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Klinika za psihijatriju, Klinika za dentalnu medicinu, Klinika za urologiju, Klinika za radioterapiju i onkologiju, Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički zavod za nuklearnu medicinu, Klinički zavod za radiologiju, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Zavod za integriranu i palijativnu skrb, Zavod za audiologiju i fonijatriju, Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Zavod za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju, Objedinjeni hitni bolnički prijam, Odjel za kliničku farmakologiju, bolnička ljekarna.

Kadrove sačinjava 3456 zaposlenika, od kojih je 493 liječnika, u 27 različitih specijalnosti, 57 liječnika s Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1257 medicinskih sestara, od toga 26% VŠS ili VSS, još 503 zaposlenika u drugim zdravstvenim usmjerenjima (farmaceuti, medicinski inženjeri, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, defektolozi, biolozi, fizičari, farmaceutski tehničari, laboranti), te 149 specijalizanata. Prostorni kapaciteti su nam:  206 000 m2 ukupne površine, 84 000 m2 korisne površine u 46 bolničkih zgrada, 1069 kreveta, od čega 60 kreveta u jedinicama intenzivnog liječenja, 28 ležajeva u hitnoj medicinskoj službi, 24 kirurške sale, 197 ambulanti.

Što se tiče godišnjeg opsega rada, tijekom pandemijske 2020. imali smo: 3 048 000 ambulantnih usluga,  67.974 pregleda u hitnoj medicinskoj službi, 74.829 slučajeva u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji te 34.766 hospitalizacija.

Ustanove s kojima surađujemo su prvenstveno Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci, Medicinska škola u Rijeci, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja PGŽ-a, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Ortopedska bolnica Lovran, Psihijatrijska bolnica Rab i Psihijatrijska bolnica Lopača, a znanstveno-istraživački rad čine istraživački projekti i klinička ispitivanja kroz 12 referentnih centara Ministarstva zdravstva.

Dodatne informacije

Pri KBC-u djeluje 12 referentnih centara Ministarstva zdravstva:

 1. Referentni centar za upalne bolesti gušterače (Klinika za internu medicinu)
 2. Referentni centar za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima (Klinika za internu medicinu)
 3. Referentni centar za psorijazu (Klinika za dermatovenerologiju)
 4. Referentni centar za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika (Klinika za ginekologiju i porodništvo)
 5. Referentni centar za pedijatrijsku pulmologiju (Klinika za pedijatriju)
 6. Referentni centar za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi (Klinika za pedijatriju)
 7. Referentni centar za posttraumatski stresni poremećaj (Klinika za psihijatriju)
 8. Referentni centar za transplantaciju bubrega (Klinika za urologiju)
 9. Referentni centar za orofacijalnu bol (Klinika za dentalnu medicinu)
 10. Referentni centar za primjenu ultrasonografije u anesteziologiji i intenzivnoj medicini (Klinika za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli)
 11. Referentni centar za preproceduralnu pripremu i postproceduralno liječenje i rehabilitaciju farmakorezistentnih bolesti pokreta invazivnim metodama, posebice dubinskom mozgovnom stimulacijom (Klinika za neurologiju)
 12. Referentni centar za minimalno invazivnu kirurgiju kolona, rektuma i anorektalne regije (Klinika za kirurgiju)