27.02.2021

Izglasano vodstvo Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera

Skupština udruge Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, koja okuplja članstvo iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora te pratećih usluga s ciljem osnaživanja i razvoja zdravstvenog turizma Kvarnera, održana u petak, 26. veljače, donijela je jednoglasnu odluku o svome vodstvu. Tako predsjednikom Udruge ostaje doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., a predsjednikom Skupštine prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. Predsjednik Udruge i predsjednik Skupštine imenuju se na vrijeme od dvije godine.

S obzirom na prestanak obnašanja dužnosti dvaju članova Upravnog odbora, odabrana su i dva nova člana. Prof.dr.sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu odabrana je kao predstavnica sektora obrazovanja i znanosti, dok je predstavnikom sektora hotelskih kuća izabran gosp. Damir Balenović, direktor prodaje i marketinga Jadran hotela d.d.

Prema dnevnom redu Skupštine, jednoglasno su usvojeni izvješće o radu i financijsko izvješće za 2020. te plan rada i financijski plan za 2021. godinu. Prošla poslovna godina bila je izazovna za sve članice Klastera, samim time i za Klaster, a određena doza nesigurnosti na polju financija još uvijek je prisutna. Usprkos tomu, Klaster ima mnoge planove za ovu godinu, a valja izdvojiti promociju post-covid zdravstvenih programa, uvođenje certifikata „Destinacija zdravlja“, jedinstvenog certifikata u svijetu, pokretanje Kvarner Health Carda, virtualne kartice za ostvarivanje popusta na usluge članica Klastera, kao i organizaciju 9. Crikvenica International Health Tourism konferencije.

Ovogodišnja Skupština Klastera, sukladno situaciji „novog normalnog“, organizirana je u tzv. hibridnom obliku – na licu mjesta, u prostorima Sveučilišnih odjela na Kampusu na Trsatu moglo je prisustvovati najviše 20 osoba, dok je ostalima sudjelovanje omogućeno putem aplikacije Zoom Meeting. Skupština Klastera održana je uz pridržavanje svih aktualnih epidemioloških mjera radi sprječavanja širenja bolesti COVID–19.

Image title


PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.