12.07.2017

Predstavljen EU projekt + Health

Klasteru zdravstvenog turizma Kvarnera uz hrvatske i slovenske partnere odobren je projekt iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva (pod akronimom „ + Health/Cross Health“)“.

Vrijednost projekta koji će se provoditi dvije godine je 860.740,50 €, od kojeg će 85%, odnosno 731.629,42€ biti financirano iz fondova Europske unije. Klaster je projekt prijavio na natječaj u siječnju 2016. godine, a uz navedeni projekt konkuriralo je još 107 projekata.

Uz Klaster kao nositelja projekta, s hrvatske strane u projektu sudjeluju i Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ te Medicinski fakultet u Rijeci, a sa slovenske strane Dom zdravlja Ljutomer, Dom zdravlja Ilirska Bistrica, Opća bolnica Novo Mesto i Univerzitet za logistiku u Mariboru. Potrebno je naglasiti veliku podršku Primorsko-goranske županije u ovom, ali i u svim projektima koje Klaster zdravstvenog turima Kvarnera provodi.

Glavni cilj cjelokupnog projekta je jačanje postojećih i stvaranje novih partnerstva između javnih vlasti i dionika na području zdravstva na prekograničnom području što će dugoročno podignuti kvalitetu usluga i smanjiti regionalne nejednakosti i urbano – ruralnu podjelu koja se odnosi na dostupnost službi u području zdravstva građanima i turistima na projektnom području. Indirektno će se poticati vitalnost i zdravlje prekograničnog područja.

Uz sve navedImage titleeno, Klaster će u okviru projekta +Health produbiti i ojačati prekograničnu suradnju institucija članica te će imati ulogu povezivanja i koordiniranja svih partnera u projektu da bi na taj način prekograničnom suradnjom razvili prekograničnu strukturu suradnje. Prekogranični centar izvrsnosti „+Health“ i zajednička prekogranična destinacija zdravlja „+ Health“, kao i novi modeli upravljanja i procedura, standarda, kvalitete i certificiranja na prekograničnom području podići će kvalitetu zdravstvenih usluga, a time i poboljšati zdravlje prekograničnog područja. To će za Klaster značiti i korak bliže ispunjavanju svoje vizije da Kvarner postane poznat po visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, zasnovanim na najnovijim trendovima, ljudskim resursima i tradiciji. Za Klaster koji trenutno okuplja 29 članica iz područja zdravstva, turizma, znanosti i obrazovanja će provedba ovog projekta ujedno značiti odskočnu dasku za daljnju provedbu projekata i aktivnu promociju zdravstvene destinacije i svojih članica u programskom području te izvan njega (druge EU regije).

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.