05.06.2018

Prvi znanstvenostručni kongres

Kongres "Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji" održavat će se od 30. kolovoza do 02. rujna na otoku Rabu.

Kongres će obraditi iduće teme: lječilišni turizam, prirodni ljekoviti činitelji, javno zdravstvo, prevencija, psihoterapija, mentalno zdravlje, rehabilitacija, wellness, zdravstveni turizam, medicinski turizam, dentalni turizam, komplementarne metode.

U sklopu kongresa planiran je i stručni izlet na Plitvička jezera te izlet brodom.

Kotizacija bez stručnog izleta iznosi 450,00 kn, a  sa stručnim izletom 1.200,00 kn.

Organizator ovog događaja je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, a za više informacija obratite se na mail: a.cattunar@yahoo.com ili posjetite službenu stranicu kongresahttps://rabljecilisniturizam.wordpress.com/.

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.