26.09.2021

U Rovinju održan 1. globalni kongres medicinske robotike ROBOMED

Prvi globalni kongres medicinske robotike ROBOMED održan je od 21. do 25. rujna u Rovinju. Članica Klastera, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bila je organizator ovoga događaja uz stručna društva International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS) te External Control of Human Extremities (ECHE).

Ovo hibridno događanje objedinilo je tri događaja: 24. konferenciju Međunarodnog društva za funkcionalnu električnu stimulaciju (International Functional Electrical Stimulation Society - IFESS), XI konferenciju o vanjskoj kontroli ljudskih ekstremiteta (External Control of Human Extremities - ECHE) te ljetnu školu Summer school of Wearable robotics for rehabilitation (Nosiva robotika za rehabilitaciju). Sva ova tri događanja bila su promatrana kroz široki spektar neurologije, pedijatrijske rehabilitacije, neuroznanosti, invazivne i neinvazivne medicinske robotike, fizike, inženjerstva i neurorehabilitacije. Na taj način, Rovinj je postao mjesto globalne konferencije okupljajući znanstvenike i praktičare koji su sudionike upoznali s praktičnom primjenom tehnologije u medicini te multidisciplinarnim interakcijama kakve se više priželjkuju u budućnosti. Konferencija je obuhvatila teme od inovacija u nosivoj robotskoj tehnologiji i funkcionalnoj električnoj stimulaciji, računalno poduprijetu neurorehabilitaciju, sučelja mozak-računalo (Brain-Computer Interface) te sučelja mozak-stroj (Brain-Machine Interface), te rješenja za potrebe osoba s invaliditetom počevši od pedijatrijske dobi pa do gerijatrijske, ali i primjenu u sprječavanju gubitka funkcija i poboljšanja života (asistiran fitness).

Među predavačima i ostalim sudionicima našli su se stručnjaci sa Sveučilišta u Lyonu u Francuskoj, Baylor Medicinskog fakulteta u Hustonu (SAD), stručnjaci iz Centra za medicinsku fiziku i biomedicinsko inženjerstvo u Beču, s nizozemskog Sveučilišta tehnologije Delft, kao i predavači iz Danske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Švicarske, Kanade.

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.