EU PROJEKTI

+Health

“Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva”
KVARNER HEALTH

EU projekti +Health

PRATITE NAS

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

U sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska, Klaster je kao vodeći partner sudjelovao u projektu „Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva“, skraćeno +Health. Projekt je započeo u kolovozu 2017., a završio krajem srpnja 2019. godine.

Glavni cilj cjelokupnog projekta +Health jačanje je partnerstva između javnih tijela i dionika u zdravstvenom sektoru, kako bi zajednički razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija, što će dugoročno smanjiti regionalne nejednakosti te urbano-ruralno podjelu u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te povećati kvalitetu života.

Izrađene studije:

Prekogranični centar izvrsnosti +Health:

Predstavlja prekograničnu strukturu suradnje – forum stručnjaka iz 33 institucije, koji su svojim stručnim znanjem sudjelovali u pripremi strategije, razvoju novih zajedničkih pristupa i modela upravljanja, određivanju standarda kvalitete destinacije zdravlja, certifikaciji dionika te edukaciji dionika i ciljnih skupina.

U okviru te aktivnosti izrađena je Strategija prekogranične destinacije zdravlja – master plan razvoja destinacije zdravlja za razdoblje od 15 godina.

IT aplikacija projekta

Uspostavljena je višejezična IT aplikacija projekta pod nazivom IHelp koja u okviru interaktivne karte prikazuje lokacije zdravstvenih ustanova i usluga koje nude na promatranom području i šire, na način da krajnji korisnik može u određenom trenutku potrebe za medicinskom pomoći, ovisno o lokaciji na kojoj se nalazi i tipa zdravstvene pomoći (npr. zubar), iskoristiti aplikaciju za prikaz svih ordinacija u blizini njegove lokacije, kontaktne podatke i radno vrijeme. Unutar aplikacije nalazi se i interaktivna karta s lokacijama svih automatskih eksternih defibrilatora (AED) na području destinacije zdravlja.

  • EFRR sredstva

    731.629,42 EUR

  • Trajanje projekta

    Početak: 1.8.2017 • Završetak: 31.7.2019

  • Vodeći partner projekta

    Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

DZ-PGZ
NZJZ
MEDRi
ZD-IB
UZ-ZDLJ
SB-NM
UM-F
O NAMA

Saznajte više