Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija je jedinica  regionalne samouprave s prebivalištem na području 14 gradova: Bakar, Cres,  Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi  Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko te 22 općine: Baška, Brod Moravice,  Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran,  MalinImage titleska - Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat,  Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.

Županija je samostalna u odlučivanju u  poslovima od područnog značaja, aposebice kada je riječ o poslovima koji se  odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje,  gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže  obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, održavanje javnih  cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz  gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije, izvan  područja velikoga grada. Županija vodi brigu o ujednačenom razvoju svih njenih  dijelova, a posebice kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.

Primorsko-goranska županija  već je niz godina vrlo aktivna u području europskih integracija te u tom  kontekstu provodi brojne aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o pitanjima  vezanima uz Europsku uniju putem elektronskih i pisanih medija a također i  putem organiziranja stručnih seminara i radionica sa ciljem osposobljavanja za  izradu kvalitetnih projektnih prijedloga.


Kontakt info:

Primorsko-goranska županija
Adamićeva 10, Rijeka
Telefon +385 51 351 600
Telefax +385 51 212 948
Email info@pgz.hr
www.pgz.hr

PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.