O nama

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja članstvo iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora te pratećih usluga sa ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini. Organizacijski objedinjujemo pripreme i plasmane prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda koji mora slijediti svjetske trendove, tradiciju, resursnu osnovicu i specifičnostima destinacije. Usmjereni smo ka osnaživanju i razvoju zdravstvenog turizma Kvarnera, u skladu sa strateškim dokumentima koji ovu turističku destinaciju definiraju kao „destinaciju zdravlja“.

Misija

Klaster sustavno i aktivno djeluje na poticanju sinergijskih procesa, usmjerenih na unapređenje asortimana i kvalitete ukupne zdravstveno-turističke ponude Kvarnera kao destinacije zdravlja, kroz zajednički plasman usluga na tržište zdravstvenog turizma, a radi podizanja stupnja korištenja kapaciteta i podizanja ukupnog blagostanja turističke destinacije Kvarner kao cjeline.

Vizija

Kvarner, kao turistička destinacija, pozicionirana je među vodeće „destinacije zdravlja“ na karti Europe i šire. Prepoznatljivi smo je po cjelogodišnjoj ponudi visoko kvalitetnih usluga zdravstvenog turizma, temeljenih na suvremenim trendovima, resursnoj osnovici i tradiciji.  


PARTNERS

 • Ministry of health
 • Ministry of tourism
 • Ministry of Science, Education and Sports
 • Croatia - Full of Life
 • Primorje-Gorski kotar County
 • City of Rijeka
 • University of Rijeka
 • Temos international
 • Lublin
 • Lublin
 • Lublin
 • Jadrolinija
 • Uni-Rent
 • Zračna luka Rijeka
 • LOGOTEAM d.o.o.