KVARNER HEALTH

O nama

PRATITE NAS

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja članstvo iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora te pratećih usluga sa ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Organizacijski objedinjujemo pripreme i plasmane prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda koji mora slijediti svjetske trendove, tradiciju, resursnu osnovicu i specifičnostima destinacije.

Usmjereni smo ka osnaživanju i razvoju zdravstvenog turizma Kvarnera, u skladu sa strateškim dokumentima koji ovu turističku destinaciju definiraju kao „destinaciju zdravlja“.

MISIJA

Klaster sustavno i aktivno djeluje na poticanju sinergijskih procesa, usmjerenih na unapređenje asortimana i kvalitete ukupne zdravstveno-turističke ponude Kvarnera kao destinacije zdravlja, kroz zajednički plasman usluga na tržište zdravstvenog turizma, a radi podizanja stupnja korištenja kapaciteta i podizanja ukupnog blagostanja turističke destinacije Kvarner kao cjeline.

VIZIJA

Kvarner, kao turistička destinacija, pozicionirana je među vodeće „destinacije zdravlja“ na karti Europe i šire. Prepoznatljivi smo je po cjelogodišnjoj ponudi visoko kvalitetnih usluga zdravstvenog turizma, temeljenih na suvremenim trendovima, resursnoj osnovici i tradiciji.

BROŠURA

B2C brošura na
njemačkom jeziku

BROŠURA

B2C brošura na
engleskom jeziku

O NAMA

Saznajte više