Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Logo-EFRi
Ivana Filipovića 4, Rijeka
07:30 - 15:30
Osoba za kontakt:
Ticiana Musul Tićac, oec.
Tajnica dekana
Broj zaposlenika: 108

O nama

EFRI se bavi obrazovnom djelatnošću na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te znanstvenim i razvojnim istraživanjima. Znanstvenoistraživačka djelatnost EFRI usmjerena je na izradu znanstvenih projekata iz programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, na istraživačke projekte s domaćim i inozemnim ustanovama te na izradu znanstvenih i stručnih projekata za izravne korisnike.

Djelatnosti

1. Visoko obrazovanje

Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti polja ekonomije:

1) preddiplomski sveučilišni studij
2) diplomski sveučilišni studij
3) poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij)
4) poslijediplomski specijalistički studij

Ustrojava i izvodi stručni studij
Provodi postupak stjecanja doktorata znanosti

2. Znanstvena djelatnost i stručni rad

Fakultet ustrojava i izvodi znanstveni, znanstvenoistraživački, znanstveno-razvojni i stručni rad, a posebno:

1) organizira i održava znanstvene skupove, simpozije, savjetovanja, seminare, kongrese i druge skupove;
2) pruža istraživačko-razvojne usluge, konzultacije i usluge ekspertnog savjetovanja
3) izrađuje znanstvenoistraživačke studije, ekspertize, elaborate i vještačenja
4) ustrojava i izvodi različite obrazovne programe koji se ne smatraju studijem te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
5) organizira tečajeve i druge oblike dopunskog obrazovanja polaznika
6) obavlja recenzije i revizije projekata
7) razvija znanstveni pomladak
8) obavlja i druge znanstvene, znanstveno-razvojne i stručne poslove

Djelatnost obrazovanja odraslih
Prodaja promotivnih materijala za potrebe promidžbe Fakulteta

Dodatne informacije

Ekonomski fakultet u Rijeci nudi i online studijske programe smjerova Poduzetništvo, Financije i Menadžment na preddiplomskoj i diplomskoj razini te studij International Business koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku.

U sklopu cjeloživotnog učenja Fakultet provodi čitav niz verificiranih programa koji omogućuju dodatna usavršavanja iz određenih područja kao i pripremu za stjecanje određenih certifikata.

Centar za karijere EFRI spona je između akademske zajednice i tržišta rada, koji zahvaljujući mnogobrojnom suradnjama, omogućuje svim studentima Fakulteta stručnu praksu za vrijeme studija u jednom od partnerskih poduzeća.