Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Logo-fakultet-Opatija
Primorska 46, p.p. 97, Opatija
+385 51 292 945
Ponedjeljak - petak
Osoba za kontakt:
prof. dr. sc. Sandra Janković
Dekanica
dekanat@fthm.hr
Broj zaposlenika: 100

O nama

Fakultet je osnovan 1960. godine i sustavno djeluje u Opatiji kao jedina visokoškolska sveučilišna institucija za obrazovanje u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja u Republici  Hrvatskoj koja nudi obrazovanje na razini preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija. Od strane UNWTO-a je uvršten među 120 vodećih obrazovnih institucija u svijetu koje doprinose inovativnom razvoju turizma. Osim visokoškolskog obrazovanja, Fakultet nudi i različite oblike programa cjeloživotnog učenja.

Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, te u srodnim znanstvenim disciplinama provodi se u zemlji te kroz EU projekte. Fakultet ima tradiciju u organiziranju dvije tradicionalne znanstvene konferencije, a od 1995. godine izdaje indeksirani znanstveni časopis „Tourism and Hospitality Management“. 

Fakultet svojim studentima i nastavnicima osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost kroz Erasmus programe, Ceepus mreže: Education Without Frontiers i Amadeus te kroz YUFE razmjenu.

Uz suradnju s drugim visokoškolskim institucijama, Fakultet aktivno surađuje i s gospodarstvom, javnim sektorom te civilnim društvom.

Djelatnosti

Visoko obrazovanje, znanstveno-istraživački i stručni rad te poslovno savjetovanje u područje turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja.

Dodatne informacije

Na Fakultetu je ustrojen poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij ZDRAVSTVENI TURIZAM, koji se izvodi u suradnji s Medicinskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te uz podršku Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva RH, Thalassotherapie Opatija.